Date ideer Sorø

fokuserer på koblingen af kommunale indsatser indenfor naturfagsundervisningen og grøn omstilling.

Signe står til daglig også for den interne kommunikation i Astra.Han er tovholder for Astras deltagelse i projekt ”Big Bang til naturfag” og deltager desuden i arbejdet med at udarbejde forslag til en national naturvidenskabsstrategi.Nana deltager i arbejdet med at udarbejde forslag til en national naturvidenskabsstrategi.Elzebeth er derudover involveret i udvikling og afholdelse af temadage samt kommunikation af en række faglige produkter.Hans er projektleder for ' Grøn Generation', der bl.a.

Date ideer Sorø

Her har hun ansvar for rekruttering og talentdagsorden, ligesom hun indgår i det daglige arbejde med udvikling og gennemførelse af Unge Forskere.Lene er konsulent i EVENT, hvor hun arbejder med evaluering og den didaktiske udvikling af Naturvidenskabsfestival og Unge Forskere.Hun arbejder med planlægning og afholdelse af strategigruppens møder og bidrager til sammenskrivning af strategiens anbefalinger.Pernille deltager i NEUCs arbejde med rådgivning og evaluering af eksterne projekter og arbejder med brugerundersøgelser i Astras naturfagsindsatser.Hun har desuden fokus på facilitering, innovation og Human Centered Design Thinking.

Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *